منیوفیلد ورودی هوا

هیچ محصولی یافت نشد.

منیوفیلد ورودی هوا :

چند راهی و گازخور ماشین شما .

به عبارتی دیگر مکانی که در ان به خودرو گاز می دهند.

منیوفیلد ورودی هوا به دو نوع ورودی و خروجی تقسیم شده است .

در قسمت ورودی محدود به همان هوا یا گاز است.

اما در بخش خروجی معقول است که خروجی گاز ، دود باشد.

منیوفیلد از بخش های مهم موتور است که دود و هوا را از سیلندرها خارج میکند.

اگر دقت داشته باشید میان لوله اگزوز و منوفیلد دو عدد لوله وجود دارد.

به طور طبیعی برای حرکت نمودن خودرو الفبایی تعریف شده است.

که این امر توسط یک سری از قطعات محقق می شود.

بعنوان مثال باتری و شمع و وایر برای شروع و استارت اولیه نیاز به اجرا هستند.

سپس توسط گاز به پیستون و سیلندر و واشر سر سیلندر ختم می شود.

رسیدن به مرحله احتراق نیاز به فرایند سوختن دارد .

که این سوختن گازهایی را جهت تخلیه از محفظه به خارج هدایت می کند.

علیرغم سادگی این محصول اما باید اشاره به  اهم خاص این قطعه نمود .

به دلیل حساسیت بالا در نحوه صحیح کارکردن گاز های خودرو  قابل اغماض نیست.

باید دقت نمود که خرابی واشر منیوفیلد چقدر موثر بوده .

و چه اسیب هایی می تواند به خودرو تحمیل نماید.

در برخی خودرو ها ممانعت از نشت را دارد.

در بعضی سیستم های دیگر محل ختک کننده را سد می کند.

کاهش قدرت پیشرانه و سرعت‌گیری؛ افزایش مصرف سوخت .

یکی از عمده نشانه های خرابی واشر منیوفیلد هوا کاهش کارایی عملکرد خودرو شماست.

یکی دیگر از علائم خرابی ان گاز خوردن بی مورد است.

نکته مهم دیگر اب بندی دقیق این قطعه در هنگام نصب می باشد.

ساب یدک می کشد تا محصولی با گارنتی اصلات کالا را در اختیار شما قراردهد .

اطلاعات بیشتر ...