تعلیق عقب

هیچ محصولی یافت نشد.

تعلیق عقب :

انواع تعلیق عقب خودرو:

1. فنر تخت

2. فنر حلقوي

3. محور تيری شکل

4. چهار ميله اي

5. مدل هاي مختلف سيستم چهارميله اي

6. سيستم تعليق ديديون يا لوله ديديون

7. سيستم تعليق عقب-سيستم هاي مستقل

8. سيستم تعليق تيغه اي فورد

9. سيستم تعليق هيدروالاستيک

10. سيستم تعليق هيدروگاز

در ایران خودرو های سواری عموما از سیستم تعلیق فنر تخت یا فنر پیچشی در عقب خودرو استفاد می کنند.

هر یک از سیستم های بالا دارای معایب و مزایای خودشان هستند، که به دو مورد اشاره میکنیم:

1. فنر تخت: مزایای این سیستم ارزان قیمت بودن این نوع سیستم ها است.

در ازای ارزان بودن کیفیت خوش رانندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

2. فنر پیچشی: این نوع محور ها فضای کمتری به نسبت به فنر تخت می گیرد.

حال هر شرکت خودرو ساز با توجه به هزینه های تولید خودرو و نوع استفاده از ان،

خودرو یکی از محور تعلیق عقب را انتخاب برای ساخت خودرو جدید انتخاب می کنند.

در خودرو های باری هم چون وانت، کامیون و کشنده از سیستم فنر تخت استفاده می شود.

در محور های فنر تخت از شاه و وزیر استفاده می شود.

که به فنر های بزرگ شاه و به فنر های کوچک تر وزیر گفته می شود.

یکی از اتفاق هایی که در خودرو های باری اتفاق می افتد شکستی فنر تخت می باشد.

که عموما این نوع شکستگی ها مربوط به نحوه بار گیری اشتباه یا افتادن خودرو در چاله ها با بار می باشد.

اطلاعات بیشتر ...